ONS PRIVACYBELEID

1. Inleiding

Wij zien er nauwlettend op toe dat al onze medewerkers de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens naleven.
In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die op 25 mei 2018 in de Europese Unie in werking is getreden, heeft ons bedrijf een tweeledige doelstelling:
– de rechten die u hebt op uw persoonsgegevens te versterken.
– Om de gegevensverwerking van onze onderneming verantwoordelijker te maken.
Als zodanig, zullen we:
– Nooit gegevens verzamelen of verwerken waarvoor geen uitdrukkelijk en rechtmatig doel is vastgesteld;
– Zorgen voor een eerlijke en transparante verwerking van uw gegevens;
– Verzamel uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:
o Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract;
o Wanneer de verwerking noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting;
o Wanneer u uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming hebt gegeven.
– Alleen de gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking;
– De gegevens slechts gedurende een beperkte periode te bewaren, in overeenstemming met de door ons bedrijf verleende dienst;
– Om ervoor te zorgen dat uw rechten worden geëerbiedigd en gehandhaafd.

2. Wat is het doel van de verzamelde gegevens?

In het kader van onze website verzamelen wij alleen Persoonsgegevens over u voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden:
– Het verwerken van uw offerte en / of product bestelling en het uitvoeren van die bestelling;
– Inschrijvingen op onze nieuwsbrief en / of e-mail alerts beheren
– Facturering; inning van betalingen;
– Beheer van leveringen en opvolging van bestellingen;
– Klantenrelaties : Voorziening van een per post, telefoon of e-mail bereikbare contactpersoon voor vragen of klachten;
– Het verzenden van informatie over wijzigingen in onze diensten;
– Beheer van onbetaalde rekeningen en geschillen;
– Controle op de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en gebruiksvoorwaarden.


3. Welke gegevens worden verzameld?

Wij zorgen ervoor dat wij alleen die gegevens verzamelen die wij strikt noodzakelijk achten om de hierboven uiteengezette doeleinden te bereiken.
De gegevens die wij kunnen verzamelen zijn de volgende:
– Identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, postadres en e-mailadres.
– Contactgegevens: Postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze gegevens worden verzameld in het contactformulier en/of het aanvraagformulier voor een offerte en/of het registratieformulier voor de nieuwsbrief van ons bedrijf. Deze gegevens zijn essentieel voor :
1. Zo snel mogelijk te antwoorden op uw vragen;
2. Stuur u een conforme prijsopgave;
3. Sta je toe een bestelling te plaatsen;
4. Sta ons toe een Compliant Factuur uit te reiken;
5. Sta ons toe u onze nieuwsbrief te sturen na registratie.


4. Hoe lang worden deze gegevens verzameld?

Uw Persoonsgegevens worden alleen bewaard voor perioden die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten.
De duur varieert naar gelang van de gegevens:
– Offerte/Order Request Data: 3 jaar of 10 jaar in geval van Offerte Validatie.
– Contact Form Data: 5 jaar,
– Inschrijvingsgegevens nieuwsbrief: 1 jaar na uitschrijving.


5. Worden mijn gegevens doorgegeven aan derden?

Wij gebruiken Social Networking Plugins (Facebook, enz.). Als U interactie heeft met deze plug-ins (“Vind ik leuk” en “Delen”), wordt informatie met betrekking tot Uw browsen en transacties op onze Site overgedragen aan het Bedrijf dat het betreffende Sociale Netwerk exploiteert.

Als u niet wilt dat een sociaal netwerk waarvan u lid bent informatie koppelt die tijdens het surfen op onze site wordt verzameld, moet u zich bij dat sociale netwerk afmelden voordat u onze website bezoekt.


6. Welke rechten heb ik op de verzamelde gegevens?


U heeft de volgende rechten:
– Recht van toegang: U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, om toegang tot die gegevens te krijgen.
– Recht op rectificatie: U hebt het recht om onjuiste Persoonsgegevens over u te laten rectificeren. U hebt ook het recht om onvolledige gegevens te laten verzamelen.
– Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.
– Recht op wissing: U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist.
– Recht op overdraagbaarheid: U hebt de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te ontvangen (Csv-exportformaat).
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeheerder op het volgende adres Coindeux@Gmail.Com.
Met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink die in de nieuwsbrief wordt vermeld


7. Cookies

Wat is een koekje?
Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website, applicatie of online-advertentie bezoekt. De gegevens worden door uw internetbrowser verzameld en geanalyseerd om het surfen te vergemakkelijken of om u advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn.
Cookies worden beheerd door uw internetbrowser. Alleen de verzender van een cookie kan beslissen of hij de informatie in het cookie wil lezen of wijzigen.
Een cookie is maximaal 13 maanden geldig. Het wordt gedeponeerd en opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt en kan op elk moment worden gewijzigd.

Hoe beheer je cookies?

U kunt uw internetbrowser instellen op :
– Het systematisch accepteren of weigeren van de opslag van cookies in uw terminal,
– Of om acceptatie of afwijzing van cookies die u van tijd tot tijd worden aangeboden.
De weigering van technische en functionele cookies kan uw surfervaring wijzigen of zelfs verhinderen dat u gebruik maakt van bepaalde diensten die het gebruik van dergelijke cookies vereisen.
In dat geval zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het minder goed functioneren van onze website en diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies op te slaan of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u geweigerd of verwijderd hebt.
De instellingen van elke browser voor het beheer van cookies en uw keuzes zijn verschillend. Het wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, dat u zal vertellen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.